fbpx

BULKLOGISTIK

DYNAMISK BULKLOGISTIK

Som ett ledande bulklogistikföretag i Norden erbjuder RL-Trans lösningar på komplexa logistiska utmaningar. 

Vi distribuerar dina torra bulkprodukter, som (petro)kemikalier, livsmedel, foder, mineraler, pulver och granulat i Norden och i hela Europa med vår moderna och omfattande flotta.

EXPERTER PÅ BULKTRANSPORT

Våra kunder kan ha fullt förtroende för vår expertis, så väl som vår högteknologiska utrustning. Vi är stolta över våra toppmoderna fordon, innovativa teknologier, välutbildade personal och vårt effektiva nätverk av filialkontor och partners.  

Genom att erbjuda flexibel transport och lagring ger vi våra kunder möjlighet att anpassa sig till förändringar på marknaden och efterfrågan.

VAD BEHÖVER DU LEVERERA?

PULVER OCH GRANULAT

PETROKEMIKALIER OCH MINERALER

FARLIGA VAROR OCH AVFALL

FODER OCH LIVSMEDEL

MODERN UTRUSTNING

Med en flotta över 260 enheter kan vi erbjuda skräddarsydda och flexibla lösningar för alla typer av torrbulkprodukter. Vi har också sugoch tryckfordon till vårt förfogande, samt trycksatta silor.

VI LEVERERAR FRAMTIDEN

Kvalitet finns närvarande i vår dagliga verksamhet in i minsta detalj. Enligt vår vision är kvalitet, säkerhet, hälsa, och miljöskydd nyckelfaktorer.  

Vi erkänner det faktum att kvaliteten upprätthålls av alla våra medarbetare, och vi utbildar därför kontinuerligt vår personal. Vår kvalitet styrs av ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, och RL-TRANS är också SQAS-ackrediterad och GMP+.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Kvalitet finns i vår dagliga verksamhet in i minsta detalj. Enligt vår vision är kvalitet, säkerhet, hälsa, och miljöskydd nyckelfaktorer.

BEHÖVER DU LEVERERA ELLER LAGRA NÅGOT?

Läs mer

Smart Bulk

Smart Bulk är vårt ekokörningsinitiativ. Alla våra lastbilar är utrustade med en dator ombord som ger feedback i realtid till föraren om deras körstil.

Vakuumsilo

Vår Vakuumsilo-enhet är utformad och tillverkad för att utrymma granulat eller pulver från silor, containers, stora påsar och andra silofordon.

Kundportal

En översikt över dina beställningar och deras status, med lastbilsposition i realtid och notifikationer.