fbpx

Om RL-TRANS

PÅ VÄG TILL EN SILO NÄRA DIG

Under de mer än 65 åren sedan dess grundande år 1955, har RL-Trans utvecklats till en internationellt verksam specialist på bulklogistik med sitt högkvarter i Lappfjärd, Finland. Under åren har vi utvidgat vårt företag avsevärt och vuxit till att bli en stark operatör som gör att vi kan erbjuda våra kunder en bred portfölj av tjänster och samordnad hantering inom bulklogistiksektorn.  

MER ÄN FRÅN A TILL B

Vår portfölj av tjänster erbjuder konventionell och kombinerad bulklogistik, lagring och hantering. Med tillhandahållande av tilläggstjänster kan vi som leverantör av logistiktjänster involvera oss i våra kunders värdekedjor, exempelvis i lagerhållning och distribuering av olika produkter 

ÅRTIONDEN AV ERFARENHET

Idag är RL-Trans ett av de största logistikföretagen i Norden specialiserat bulklogistik. Med över sex decenniers erfarenhet inom logistiksektorn 

ETT GEDIGET FAMILJEFÖRETAG

RL-Trans är ett andra och tredje generationens familjeföretag.

 

Hela ledningen består av delägare, vilket garanterar en stabil, förutsägbar och pålitlig verksamhet. Kort sagt kan du lita på att vi håller våra löften.  

Företaget grundades på 1950-talet i Lappfjärd i västra Finland. Även om RL-Trans sedan dess vuxit till att bli ett av de ledande nordiska företagen inom bulklogistik, är våra rötter djupt rotade i vår hemstad.  

MISSION

Att med innovativa lösningar optimera våra kunders logistikprocesser 

Vision

Att med vår kvalificerade personal och etablerade nätverk bli en ledande leverantör av bulklogistiktjänster som tillhandahåller tjänster baserade marknadens konkurrenskraft, tillförlitlighet och miljösäkerhet 

Strategi

Vår strategi är att bli ett ledande logistikföretag specialiserat bulklogistik i Norden och Baltikum. Vårt mål är att etablera ett nära samarbete med våra kunder och tillhandahålla överlägsna, individuella logistiklösningar. 

PERSONAL

Även om vi besitter den modernaste flottan marknaden har att erbjuda, är det den mänskliga faktorn som skiljer oss från våra konkurrenter. Vi utbildar och skolar kontinuerligt vår personal enligt den senaste standarden och lagstiftningen, för att se till att de betjänar dig bästa möjliga sätt 

Vi har alltid lagt all vår energi på att göra våra kunder nöjda. Det har varit nyckeln till vår framgång, och motorn som drivit företagets tillväxt

KVALITET

Kvalitet finns närvarande i vår dagliga verksamhet in i minsta detalj. Enligt vår vision är kvalitet, säkerhet, hälsa, och miljöskydd nyckelfaktorer.  

Vi erkänner det faktum att kvaliteten upprätthålls av alla våra medarbetare, och vi utbildar därför kontinuerligt vår personal. Vår kvalitet styrs av ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, och RL-TRANS är också SQAS-ackrediterad och GMP+. 

EXPERTER PÅ BULKLOGISTIK

Våra kunder kan ha fullt förtroende för vår expertis, såväl som vår högteknologiska utrustning 

Läs mer

Safety Bulk Tanker

RL-Trans har utvecklat den säkraste bulklastbilen i Norden. Den nya konceptlastbilen förhindrar olyckor med hjälp av avancerad teknik. Från ett system med elva kameror till skydd mot vältning.

Smart Bulk

Smart Bulk är vårt ekokörningsinitiativ. Alla våra lastbilar är utrustade med en dator ombord som ger feedback i realtid till föraren om deras körstil.

Kundportal

En översikt över dina beställningar och deras status, med lastbilsposition i realtid och notifikationer.