fbpx

POLICY AND VALUES

Arbetsmiljö-policy

Våra anställda är vår viktigaste resurs. Det övergripande målet för RL-Trans är att minska risken för och förhindra arbetsrelaterade sjukdomsfall och olyckor, genom att systematiskt förbättra vår arbetsmiljö. Lagar, föreskrifter och myndighetskrav som berör arbetsmiljön lägger grunden för organisationens minimikrav på arbetsmiljön.

Kvalitetspolicy

Oy RL-TRANS Ab strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar på vårt företag och dess tjänster som en högkvalitativ, säker och pålitlig logistikartner inom området bulklogistik. Vårt koncept och kompetensen hos våra anställda är tecken på hög kvalitet. Vår kvalitetspolicy omfattar följande:

  • Kunden står i centrum när det gäller förtroende, tillgänglighet, bemötande och serviceprestanda.
  • Vi förbättrar våra processer systematiskt i samarbete med våra kunder. Vi erbjuder våra kunder de mest högkvalitativa tjänsterna på marknaden, med ett särskilt fokus på säkerhet.
  • Alla anställda bör vara engagerade och känna sig stolta över företagets deltagande, kompetens och ansvarighet. Alla anställda måste utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med givna instruktioner.
  • Vårt arbetssätt är karakteriserat av våra värderingar så väl som vår öppenhet och ärligt gentemot våra kunder.
  • Företagets verksamhet förbättras kontinuerligt med hjälp av ett strikt och regelbundet kvalitetsövervakningssytem.

 

Foder- och livsmedelssäkerhet

Våra anställda har blivit informerade om de specialkrav som gäller mat- och fodertransporter så väl som den tillhörande renligheten och hygienkraven, och våra anställda är medvetna om deras betydelse. Anställda som fokuserar på mat- och fodertransporter får särskild skolning och behöver ha de kunskaper som är nödvändiga för dessa transporter, som rengöringskunnande/pålitlighet, ADR-körtillstånd, och kunskap om olika rengöringsmetoder. Transport-samordnare har en viktig roll i och kunskap om olika ämnen och och deras egenskaper, så väl som rengöringsmetoderna.

Vi investerar i skicket och kvaliteten på våra fordon, som hålls i gott skick med en noggrant utarbetad underhållsplan. Utöver detta inspekteras våra fordon även och rengörs i enlighet med bestämmelserna (IDTF).

Dokumentationen av transporter och bevarandet av nämnda dokument hanteras systematiskt och i enlighet med lagstiftningen. All frakt-specifik data och dokument bifogas till fraktboken, vilket garanterar att laster är 100% spårbara.

Miljöpolicy

RL-TRANS strävar efter att undvika miljöföroringar, nå en ledande position inom branschen, och förhindra negativ miljöpåverkan orsakad av våra tjänster. Vi siktar på att göra detta genom ett aktivt främjande av miljö-utvecklingsarbete och en kontinuerlig förbättring av vår verksamhet. RL-Trans ska skydda miljön genom att:

  • Följa miljökrav som ställs av lagar och myndigheter.
  • Kommunicera våra miljömål i en öppen och ärlig dialog med vår personal, myndigheterna, intressegrupper och allmänheten; och även genom att samarbeta med leverantörer och återförsäljare för att kunna skapa ett miljömedvetet beteende och valmöjligheter.
  • Välja teknik som har en minimal miljöpåverkan.

 

Alkohol- och drogpolicy

RL-TRANS har nolltolerans när det gäller alkohol- och droganvändning. Våra anställda är strängt förbjudna att arbeta under påverkan av alkohol eller droger.

Våra värderingar

Kundcenterade – Vi är kundcentrerade och affärsorienterade. Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda lösningar. Vi utnyttjar våra resurser effektivt genom att jobba som ett team. Vi tar ansvar och främjar hållbara lösningar som ger ökat värde till våra kunder.

Respekt – Vi värderar våra anställdas färdigheter och vi är tillsammans ansvariga för att skapa en bra arbetsmiljö. Vi behandlar andra så som vi själva vill bli behandlade. Vi agerar alltid i våra kunders och företagets intresse.

Verksamhetskapacitet – Vi förstår att kontinuerlig beslutsfattning, planering och snabb implementering är avgörande i vår bransch.

Pålitlighet – Vi strävar efter att överträffa våra konkurrenter inom branschen. Vi håller alltid våra löften.