fbpx

ADDSECURE ECO-DRIVING CHALLENGE 2022

RL-Trans vann två prestigefyllda priser i AddSecure Eco-Driving Challenge 2022

RL-Trans har uppnått en extraordinär bedrift genom att vinna det mest prestigefyllda priset för att anmärkningsvärt ha minskat koldioxidutsläppen bland finska företag i tävlingen. Vi satte inte bara ett riktmärke för miljömässig hållbarhet, utan vi visade också anmärkningsvärda framsteg genom att ha den bästa förbättringen av det totala indexet. Denna prestation är ett bevis på RL-Trans engagemang för att leverera en grönare framtid.

Under 2022 deltog nästan 11 000 förare i AddSecure Eco-Driving Challenge. Tävlingen blev en stor succé, med 75 deltagande företag och cirka 7 000 fordon organiserade i 131 lag. Det svenska transportföretaget Västbo Transport vann det mest prestigefyllda priset för det bolag som hade störst minskning av CO2-utsläpp under året, 680 ton! I den svenska klassen lyckades Hagéns Åkeri, för andra året i rad, nå bäst körindex medan EB Road Cargo stod för den största förbättringen.

AddSecure Eco-Driving Challenge är en tävling som bygger på AddSecure Eco-Driving Index. När data från tävlingen analyseras visade det sig att det förbättrade körbeteendet gett stora bränslebesparingar, och när resultaten från 2022 jämfördes med 2017 (då tävlingen startade) visade AddSecures beräkningar att bolagen i tävlingen minskade sin totala förbrukning med cirka 6,6 miljoner liter diesel på årsbasis. Detta ger årliga minskade koldioxidutsläpp på cirka 17 500 ton och besparingar på cirka 11,9 miljoner euro.

För att öka spänningen är de 75 konkurrerande företagen indelade i sex olika klasser baserade på land (SE, NO, FI, DK, DE, FR) och en klass för bussoperatörer i Europa.